Apartment

Two-bedroom Apartment

Diện tích: 70m2 Vị trí: Tầng 1 - 14 Hướng: Thành phố Giường: 02 giường lớn

Two-bedroom Apartment Sea View

Diện tích: 74m2 Vị trí: Tầng 5 - 12 Hướng: Biển Giường: 02 giường lớn

Three-bedroom Apartment Sea View

Diện tích: 99 - 110m2 Vị trí: Tầng 13 - 14 Hướng: Biển Giường: 03 giường lớn

Phòng được đề xuất

Two-bedroom Apartment

Diện tích: 70m2 Vị trí: Tầng 1 - 14 Hướng: Thành phố Giường: 02 giường lớn

Three-bedroom Apartment Sea View

Diện tích: 99 - 110m2 Vị trí: Tầng 13 - 14 Hướng: Biển Giường: 03 giường lớn

Two-bedroom Apartment Sea View

Diện tích: 74m2 Vị trí: Tầng 5 - 12 Hướng: Biển Giường: 02 giường lớn