Apartment

Two-bedroom Apartment

Diện tích: 70m2 Vị trí: Tầng 1 - 14 Hướng: Thành Phố Giường: 01 Giường Đôi Lớn & 01 Giường Đôi Nhỏ

Two-bedroom Apartment Sea View

Diện tích: 74m2 Vị trí: Tầng 5 - 12 Hướng: Biển Giường: 01 Giường Đôi Lớn & 01 Giường Đôi Nhỏ

Three-bedroom Apartment Sea View

Diện tích: 99m2 Vị trí: Tầng 13 - 14 Hướng: Biển Giường: 03 Giường Lớn

The Cap Three-bedroom Apartment Sea View

Diện tích: 110m2 Vị trí: Tầng 13 Hướng: Biển Giường: 03 Giường Lớn

Phòng được đề xuất

 Three-bedroom Apartment Sea View

Diện tích: 99m2 Vị trí: Tầng 13 - 14 Hướng: Biển Giường: 03 Giường Lớn

Two-bedroom Apartment

Diện tích: 70m2 Vị trí: Tầng 1 - 14 Hướng: Thành Phố Giường: 01 Giường Đôi Lớn & 01 Giường Đôi Nhỏ

The Cap Three-bedroom Apartment Sea View

Diện tích: 110m2 Vị trí: Tầng 13 Hướng: Biển Giường: 03 Giường Lớn