Hotel Block A

Superior Room

Diện tích: 32m2 Vị trí: Tầng 3-4 Hướng: Thành phố Giường: 01 giường lớn hoặc 02 giường đơn

Deluxe City View Room

Diện tích: 30m2 Vị trí: Tầng 4 - 14 Hướng: Thành phố Giường: 01 giường lớn hoặc 02 giường đơn

Deluxe Sea View Room

Diện tích: 32m2 Vị trí: Tầng 4 - 14 Hướng: Biển Giường: 01 giường lớn hoặc 02 giường đơn

Family Triple City

Diện tích: 46m2 Vị trí: Tầng 12 Hướng: Thành phố Giường: 01 giường lớn & 01 giường đơn

Family Triple Sea View

Diện tích: 30 - 68m2 Vị trí: Tầng 10 - 13 Hướng: Biển Giường: 01 giường lớn và 01 giường đơn

Family Quadruple Room

Diện tích: 40m2 Vị trí: Tầng 3 - 11 Hướng: Thành phố Giường: 02 giường lớn

Grand Suite 02 Bedrooms

Diện tích: 97m2 Vị trí: Tầng 14 Hướng: Biển Giường: 02 giường lớn

Phòng được đề xuất

 Superior Room

Diện tích: 32m2 Vị trí: Tầng 3-4 Hướng: Thành phố Giường: 01 giường lớn hoặc 02 giường đơn

Family Triple City

Diện tích: 46m2 Vị trí: Tầng 12 Hướng: Thành phố Giường: 01 giường lớn & 01 giường đơn

Family Triple Sea View

Diện tích: 30 - 68m2 Vị trí: Tầng 10 - 13 Hướng: Biển Giường: 01 giường lớn và 01 giường đơn